נדל"ן 5, הינו ארגון בתחום תיווך הנדל"ן הפועל בשיטה מדעית הנקראת הום בראוזינג.

 

לארגון 2 מטרות:

1) לתת שירות ייחודי באמינותו ובמקצועיותו לציבור.

2) להוביל לשינוי לטובת הציבור בתחום תיווך הנדל"ן.

 

בארגון עובדים אנשים הדוגלים בחשיבה שונה, אשר פועלים למען הגשמת מטרה משותפת:

שינוי של המצב הקיים בשוק תיווך הנדל"ן.

 

מקור השם "נדל"ן 5"

מקור השם מבוסס על 5 אקסיומות של כוחות השוק אשר אנו בנדל"ן 5 מאמינים כי הן האחראיות הבלעדיות למצב שוק הנדל"ן בארץ ובעולם:

 

מצד אחד:

1. שטחי המחייה בארץ ובעולם הולכים ומצטמצמים.

2. כמות המשאבים בארץ ובעולם מוגבלת ומצטמצמת.

 

מצד שני:

3. האוכלוסייה בארץ ובעולם הולכת וגדלה.

4. תוחלת החיים עולה.

5. המדיניות הכלכלית בארץ ובעולם מושתת על כסף, עם אידיאולוגיה המטפחת צבירת הון אישי.

 

אקסיומות אלו, כל אחת לחוד וכולן יחדיו, מהוות את פרדיגמת כוחות שוק הנדל"ן אשר גורמים לכך שמחירי הנדל"ן תמיד יהיו במגמת עלייה. תנודות בשוק הנדל"ן, המאופיינות בקיפאון או בירידת מחירים בסדר גודל, משך ובעוצמה כזו או אחרת, הינם בגדר "במפר" בלבד, בעולם הנדל"ן.

בלעדיות |

הסכם התקשרות בין מתווך/בראוזר לבין לקוח בעל נכס למכירה. עפ"י חוק חוזה בלעדיות הינו לחצי שנה. כמו כן, בידי הלקוח נמצא הכוח- לאחר חתימת הסכם בלעדיות עם מתווך ניתן לבטלו אחרי שליש מהתקופה (חודשיים) במידה והמתווך לא עשה את אשר התחייב לעשות במסגרת הבלעדיות. בנוסף, במידה ולא נחתם תאריך סיום בלעדיות, אזי על פי חוק הבלעדיות תסתיים כעבור חודש ימים ממועד חתימת הבלעדיות.

 

טאבו |

מסמך המאשר באופן קנייני ולא חוזי מי הבעלים של הנכס, מה גודל הנכס, מיקומו של הנכס, עיקולים ו/או משכנתא על הנכס ומידע נוסף. רישום הבית בטאבו חזק יותר משפטית מחוזה- לא ניתן לערער עליו כמו בחוזה בבימ"ש.

 

מס שבח |

25% מס על הרווח שנוצר עקב מכירת דירה שניה ומעלה בבעלות המוכר. שיעור המס תקף משנת 2014 ואילך, וזאת בגין החלק היחסי בעליית הערך.

 

לדוגמה: חיים רכש דירה להשקעה בשנת 2008 במיליון ₪. והחליט למכור אותה ב 2018 ב 2 מיליון ₪, כלומר עליית ערך של מיליון על פריסה של 10 שנים, מכאן עלות ממוצעת השנתית היא 100 אלף. עקב החוק שנכנס ב 2014 מחשבים את עליית הערך לצורכי מס רק מ 2014-2018  שזה 5 שנים (כולל 2014).   עכשיו החישוב הוא כלהלן: 5 שנים כפול 100 אלף על כל שנה= 500 אלף.

 

500 אלף ₪ לצורכי חישוב מס בגובה 25%= 125 אלף שח. כלומר חיים ישלם מס שבח בגובה של 125 אלף ₪ לרשויות המס ובכך הרוויח נקי כ 875 אלף ₪. מיליון ₪ הפרש פחות מס שבח 125 אלף ₪ משאיר רווח של 875 אלף ש"ח.

 

 

שטח פלדלת |

בישראל כמו בישראל דברים רבים לא מוסדרים כמו שצריך, ועל כן ניתן להיווכח שגודל הנכס הרשום בטאבו יהיה קצת שונה מזה שרשום בארנונה, שיהיה קצת שונה מהערכת שמאי. שטח פלדלת מציין את גודלה האמיתי של הדירה- החישוב הוא שטח הרצפה כולל השטח המצוי מתחת לקירות הבית (פנים וחוץ וכחצי משטח הקיר המשותף לשכנים). החישוב כולל חניה, מחסן,ומרפסת (מקורה בלבד) וחצר. כאשר שטחים אלו מוצמדים פיזית לדירה כך שיש כניסה ישירה מהדירה לשטח המוצמד, ואין גישה לשטחים אלו מדירות אחרות.

 

כיום, לאחר ההסדרה שהנחילו ב 2008 בתקן שנקרא "תקן 9.0." ועל פיו היום השמאים עובדים (כך שהזמנת שמאי לראות את הדירה ייתן את השטח האמיתי שלה), ניתן לדעת באמת מה הגודל של הדירה.

 

שומה |

מסמך על נכס שמספק שמאי, המכיל את נתוני הדירה, גודלה עפ"י המדידה שלו (שטח פלדלת), ואומדן מחירה בשוק (שווי נכס בשוק).

 

הון עצמי |

הכסף שאתם מביאים מהבית/ משפחה/חברים לטובת רכישת נכס. כיום עפ"י חוק ניתנות משכנתאות עד 75% משווי הנכס (דירה ראשונה), מכאן עליכם להביא לפחות 25% משווי הנכס אותו אתם רוצים לקנות.

 

הון עצמי |

הכסף שאתם מביאים מהבית/ משפחה/חברים לטובת רכישת נכס. כיום עפ"י חוק ניתנות משכנתאות עד 75% משווי הנכס (דירה ראשונה), מכאן עליכם להביא לפחות 25% משווי הנכס אותו אתם רוצים לקנות.

 

הון עצמי |

הכסף שאתם מביאים מהבית/ משפחה/חברים לטובת רכישת נכס. כיום עפ"י חוק ניתנות משכנתאות עד 75% משווי הנכס (דירה ראשונה), מכאן עליכם להביא לפחות 25% משווי הנכס אותו אתם רוצים לקנות.

 

הון עצמי |

הכסף שאתם מביאים מהבית/ משפחה/חברים לטובת רכישת נכס. כיום עפ"י חוק ניתנות משכנתאות עד 75% משווי הנכס (דירה ראשונה), מכאן עליכם להביא לפחות 25% משווי הנכס אותו אתם רוצים לקנות.

 

הון עצמי |

הכסף שאתם מביאים מהבית/ משפחה/חברים לטובת רכישת נכס. כיום עפ"י חוק ניתנות משכנתאות עד 75% משווי הנכס (דירה ראשונה), מכאן עליכם להביא לפחות 25% משווי הנכס אותו אתם רוצים לקנות.

 

הון עצמי |

הכסף שאתם מביאים מהבית/ משפחה/חברים לטובת רכישת נכס. כיום עפ"י חוק ניתנות משכנתאות עד 75% משווי הנכס (דירה ראשונה), מכאן עליכם להביא לפחות 25% משווי הנכס אותו אתם רוצים לקנות.

 

הון עצמי |

הכסף שאתם מביאים מהבית/ משפחה/חברים לטובת רכישת נכס. כיום עפ"י חוק ניתנות משכנתאות עד 75% משווי הנכס (דירה ראשונה), מכאן עליכם להביא לפחות 25% משווי הנכס אותו אתם רוצים לקנות.

 

תשריט |

מפה של תוכנית בניין עיר. בתשריט ניתן לראות סימונים ומדידות של כבישים, רחובות, גושים וחלקות. במפה יש שימוש בצבעים לציון אזורים שונים, ובצד התשריט יש מקרא צבעים שמתאים בין הצבע לבין סוג האזור שהוא מייצג.

 

רמ"י |

רשות מקרקעי ישראל.

 

פינוי בינוי |

תהליך זהה לחלוטין כמו תמ"א 38/2, כאשר יש 24 דיירים ומעלה במבנה (או מבנים).

 

תמ"א 38/2 |

מדברת על הריסת המבנה הקיים ובנייה של בניין חדש לגמרי כאשר יש עד 23 דיירים במבנה.

 

תמ"א 38/1 |

מדברת על שיפוצו וחיזוקו של מבנה קיים- חיזוק יסודות הבניין, הוספת ממ"דים ושיפוץ כללי במבנה.

 

תמ"א 38 |

תוכנית מתאר שהוקמה לטובת חיזוק מבנים מפני רעידות אדמה. לתמ"א יש סימן 1 ו 2 (38/1, 38/2).

 

 

מושגים בנדל"ן

משכנתא |

הלוואה גדולה בתנאים מאוד נוחים ביחס להלוואות אחרות. המשכנתא אומרת בעצם כי ממשכנים את הנכס לטובת הבנק או גוף אשראי אחר תמורת סכום כסף שיאפשר לך להשלים את עסקת הרכישה של הנכס.

 

הון עצמי |

הכסף שאתם מביאים מהבית/ משפחה/חברים לטובת רכישת נכס. כיום עפ"י חוק ניתנות משכנתאות עד 75% משווי הנכס (דירה ראשונה), מכאן עליכם להביא לפחות 25% משווי הנכס אותו אתם רוצים לקנות.

 

תמ"א |

תוכנית מתאר מקומית הידועה בשמה גם כתב"ע (תוכנית בניין עיר) - זוהי תוכנית הנדסית - תכנונית ברמה של הרשות המקומית (מועצה/עירייה) הכוללת התייחסות לגבולות גזרה של הרשות המקומית, ובתוכנית זו רשום איפה מותר לבנות בנייה למגורים ואיפה למסחר, איפה ניתן לבנות כבישים, בתי עלמין וכד'. ומהן המגבלות על הבנייה כמובן (למשל: בניין מגורים - כמה מקומות מותר לבנות).

 

גרמושקה ("תכנית הגשה") |

מקבץ תוכניות וטפסים שונים המוגש לוועדה המקומית לתכנון ובנייה לטובת קבלת היתר בנייה. נקראת כך כי בעבר הייתה התוכנית מקופלת כמו אקורדיון, אך מינואר 2016 הגרמושקה עברה לקובץ דיגיטלי בלבד!.

 

אודותינו

"תיווך בשיטת הום בראוזינג"

הום בראוזינג ®, היא שיטה חברתית - כלכלית פורצת דרך אשר הומצאה ופותחה בנדל"ן 5 ומבוססת על בסיס מדעי בתחום הנדל"ן.

 

תיווך נדל"ן בשיטה זו, מאפשרת לנו לספק שירות יוצא מגדר הרגיל בתחום תיווך הנדל"ן. הבא לידי ביטוי גם בשכ"ט קבוע וידוע מראש, אשר אינו תלוי כלל במחיר המכירה של הנכס.

לחצו כדי לשמוע עוד על השיטה

למען הסר ספק - הערכת שווי נכס על ידי נדל"ן 5 אינה מהווה תחליף לשמאות מפי שמאי מוסמך.

 

אודות המייסד והבעלים 

 

רותם הירשפלד, מייסד ובעלי נדל"ן 5, בן 38, נשוי + 2.

יזם, רעיונאי ואיש פיתוח.

 

בעל רישיון תיווך מס': 3174252.

בעל תואר שני M.B.A במנהל עסקים ותואר ראשון B.A. בסוציולוגיה, בוגר מגוון קורסים והשתלמויות בתחום השיווק והנדל"ן. כמו כן, רותם היה בעברו חוקר משטרה ואף מרצה בתחום השיווק והפרסום.

 

רותם ייסד את נדל"ן 5 כי הוא מאמין שיש צורך לחולל שינוי בכל הקשור לתיווך הנדל"ן. לשם כך רותם פיתח שיטה מדעית חדשה ופורצת דרך בתחום תיווך הנדל"ן הנקראת "הום בראוזינג".

 

שיטה זו מבטיחה:

א) שירות יוצא דופן ללקוח.

ב) שכר טרחה קבוע וידוע מראש, שאינו תלוי במחיר הנכס.

ג) שימוש באלגוריתם ייחודי, תלוי פטנט, המאפשר איתור מדויק של שווי שוק של הנכס.

 

מ״ר |

1 מטר ריבועי. לדוגמא חדר בגודל של 2 מטר אורך ו2 מטר רוחב הוא חדר בגודל 4 מ״ר.

 

טופס מילוי פרטי נכס לטובת הערכת שווי שוק של הנכס​

קריירה​

למשרדנו בצ'ק פוסט, דרושים סוכני/ות תיווך נדל"ן.

 

דרישות

1. מגורים באזור חיפה והקריות.

2. בעלי/ות רישיון תיווך בתוקף או שבכוונתם.

לגשת למבחן הקרוב לקבלת רישיון.

3. בעלי חזון ורצון להצליח.

4. ניידות- חובה.    

5. ניסיון לא חובה, תינתן הכשרה מקצועית.

 

שלח

שם​

שדה חובה

Thank You!

The form has been successfully sent.

טלפון​

שדה חובה

דוא״ל

שדה חובה

תודה!

הפרטים נשלחו בהצלחה!

נחזור אליכם בהקדם!

להשארת פרטים: אנא מלאו את הטופס​

למען הסר ספק, המידע אינו בא במקום ייעוץ של גורם משפטי

*​

*​

תיווך בשיטה מדעית

שירות ייחודי ללקוח

שכר טרחה קבוע

​בעלי המלאכה 12 (צ׳ק פוסט), חיפה

 

"חכם האדם אשר ישליך יהבו

                 על רכישת נדל"ן על שמו."

 04-7790775 |  rotem@nadlan5.co.il

054-8300555 rotem@nadlan5.co.il

רח' בעלי מלאכה 12, קומה 1, צ'ק פוסט, חיפה

* חניה בחינם בשפע! * נגישות לנכים! 

 

צרו קשר

בינה נט תקשורת ומחשבים
הפריון 4 אזור תעשייה צפוני  אשדוד
נייד: 050-349-777-5 פקס:153-50-349-777-5
דוא"ל:binaa.net@gmail.com

שלח

שם​

שדה חובה

Thank You!

The form has been successfully sent.

​מייל

שדה חובה

טלפון

שדה חובה

הודעה​

שדה חובה

תודה!

הפרטים נשלחו בהצלחה!

נחזור אליכם בהקדם!

פשוט

חושבים אחרת​